Ώρες Ακαδημίας Ανωτάτου Σχολείου

8: 00am - 2: 50pm

 

Τηλέφωνο

Σταθερή τηλεφωνία (978) 946-0766 

Σταθερή τηλεφωνία (978) 946-0719

Φαξ

Office (978)-722-8506

Οδηγία (978) 722-8505

Κύριος (978)-722-8501

Διεύθυνση

70-71 N Parish Rd

Lawrence, MA 01843 

YouTube: Lawrence High School Campus