Ώρες Ακαδημίας Κατώτερης Σχολής

8: 00am - 2: 50pm

Τηλέφωνο 9ης τάξης

Σταθερή τηλεφωνία (978) 946-0710

Φαξ (978) 722-8526

Τηλέφωνο 10ης τάξης

Σταθερή τηλεφωνία (978) 946-0735

Φαξ (978) 722-8502

Διεύθυνση

70-71 North Parish Road

Lawrence, MA 01843

YouTube: Lawrence High School Campus