Ώρες Σχολής Hennessy

Προ-Κ (Π.Μ. Συνεδρία) 7:50 π.μ. - 10:35 π.μ

Προ-Κ (Συνεδρία μ.μ.) 12:05 μ.μ. - 2:50 μ.μ

Βαθμοί (Κ-2) 7:50 π.μ. - 2:50 μ.μ

Τηλέφωνο

Σταθερή τηλεφωνία (978) 975-5950

Φαξ (978) 722-8529

Διεύθυνση

122 Hancock Street

Lawrence, MA 01841

Twitter: @HennesseySchool

Facebook: hennesseyschool

YouTube: Σχολή Hennessey