Εργαλειοθήκη εμπλοκής

Αυτή η σελίδα πόρων παρέχει καθοδήγηση και εργαλεία για την υποστήριξη των αξιών και των πολιτικών δέσμευσης της περιφέρειας και περιλαμβάνει φύλλα συμβουλών, συμβουλές σχεδιασμού και δείγματα υλικού. Η σελίδα δεν είναι μια ολοκληρωμένη λίστα, αλλά μάλλον μια εργαλειοθήκη που θα συνεχίσει να αναπτύσσεται καθώς αναδύονται νέες γνώσεις και θα πρέπει να θεωρείται ως πηγή για να βοηθήσουν τα σχολεία όπου κι αν βρίσκονται στις προσπάθειές τους. Είστε επίσης προσκεκλημένοι να Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. σε αυτή τη σελίδα. 

Τα σχολεία καλούνται να επικοινωνήσουν μαζί τους Συνδέσμους ομάδας εμπλοκής για καθοδήγηση και συμβουλευτική.

 • Ευκαιρίες υποδοχής
  Η ευθύνη της συνεργασίας στην υπηρεσία της επιτυχίας των μαθητών μοιράζεται εξίσου μεταξύ των σχολείων, των οικογενειών και των μαθητών, ωστόσο το βάρος βαρύνει τα σχολεία να επεκτείνουν την πρόσκληση για συνεργάτη. Οι προληπτικές ευκαιρίες για να καλωσορίσουμε οικογένειες και μαθητές στις κοινότητές μας και να παρέχουμε πόρους και καθοδήγηση, θέτουν το έδαφος για την οικοδόμηση σχέσεων. 
   
 • Διαβιβάσεις
  Η περιφέρεια και τα σχολεία μας δεσμεύονται για μεθόδους επικοινωνίας που είναι φιλόξενες και προσβάσιμες στους μαθητές και τις οικογενειές μας. Αυτό περιλαμβάνει τη διερμηνεία, τη μετάφραση σε γλώσσες υψηλής συχνότητας, καθώς και τη διασφάλιση ότι τα μηνύματα είναι απαλλαγμένα από ορολογία. Στο μέτρο του δυνατού, οι επικοινωνίες θα πρέπει να είναι εξατομικευμένες και να παρέχουν αμφίδρομο διάλογο ή απάντηση. 
   
 • Υποστηρικτικοί ρόλοι που μπορούν να παίξουν οι γονείς για να υποστηρίξουν τα αποτελέσματα των μαθητών 
  Η έρευνα επισημαίνει πέντε ρόλους επιστάτη που αποτελούν αποδεδειγμένες στρατηγικές για την υποστήριξη της ακαδημαϊκής επιτυχίας των μαθητών. Τα σχολεία μπορούν να βοηθήσουν τις οικογένειες μεγιστοποιώντας τις ευκαιρίες για ενημέρωση, ενθάρρυνση και προώθηση αυτών των ρόλων. 
   
 • Σύμπραξη γονέων/οικογένειας
  Πολλά εργαλεία για την οικοδόμηση προληπτικών συνεργασιών με οικογένειες ξεκινούν με προληπτική και συνεχή επικοινωνία (βλ. παραπάνω για τα Εργαλεία Επικοινωνίας). Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να συνεχιστεί και να εμβαθύνει αυτή η συνεργασία. Συνδεδεμένοι εδώ είναι μόνο μερικοί τρόποι που πρέπει να λάβετε υπόψη.
   
 • Από κοινού λήψη αποφάσεων γονέα/οικογένειας
  Η βελτίωση του σχολείου επιτυγχάνεται καλύτερα μέσω μιας κοινής διαδικασίας λήψης αποφάσεων που περιλαμβάνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η δίκαιη δέσμευση απαιτεί από τους ηγέτες των σχολείων να μοιράζονται την εξουσία με τους μαθητές, τις οικογένειες και το προσωπικό. Σε ένα τέτοιο μοντέλο, οι σχολικές αποφάσεις επικεντρώνονται στους μαθητές και περιλαμβάνουν εκτιμήσεις για το πλαίσιο, την κοινότητα και την ικανότητα. Τα σχολεία μπορούν να ενθαρρύνουν την κοινή λήψη αποφάσεων με τη δημιουργία ευκαιριών χωρίς αποκλεισμούς για να φέρουν μαζί γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς για συνεργατική διακυβέρνηση. 
   
 • Φωνή μαθητών και κοινή λήψη αποφάσεων
  Η Πολιτική Συμμετοχής Μαθητών στη Λήψη Αποφάσεων προάγει τη φωνή και την ηγεσία των μαθητών παρέχοντας καθοδήγηση τόσο στα σχολεία όσο και στους μαθητές σχετικά με ευκαιρίες διακυβέρνησης σε επίπεδο σχολείου και περιφέρειας, διασφαλίζοντας παράλληλα αποτελεσματικά την ένταξη των μαθητών γυμνασίου της περιφέρειας στα διοικητικά όργανα σε επίπεδο περιφέρειας.