Λάβετε υπόψη ότι τα δημόσια σχολεία Lawrence προετοιμάζονται για έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τους μαθητές και το προσωπικό μας, η LPS θα εφαρμόσει δύο νέες πολιτικές που σχετίζονται με τον καιρό:
 
  • 2 Ώρες Καθυστερημένο Άνοιγμα για Φοιτητές
  • Πρόωρη απόλυση μαθητών
 
Εάν ο Έφορος εφαρμόσει οποιαδήποτε από αυτές τις πολιτικές, το προσωπικό και οι μαθητές θα ειδοποιηθούν από:
τοπικά μέσα ενημέρωσης (τηλεόραση και ραδιόφωνο), το μήνυμα Connect Ed στο σπίτι σας και τον ιστότοπο LPS.
 
 
Ελέγξτε τα σχολεία σας παρακάτω:
Λάβετε υπόψη ότι τα δημόσια σχολεία Lawrence προετοιμάζονται για έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τους μαθητές και το προσωπικό μας, η LPS θα εφαρμόσει δύο νέες πολιτικές που σχετίζονται με τον καιρό:
 
  • 2 Ώρες Καθυστερημένο Άνοιγμα για Φοιτητές
  • Πρόωρη απόλυση μαθητών
 
Εάν ο Έφορος εφαρμόσει οποιαδήποτε από αυτές τις πολιτικές, το προσωπικό και οι μαθητές θα ειδοποιηθούν από:
τοπικά μέσα ενημέρωσης (τηλεόραση και ραδιόφωνο), το μήνυμα Connect Ed στο σπίτι σας και τον ιστότοπο LPS.
 
 
Ελέγξτε τα σχολεία σας παρακάτω: