Ημερολόγια φοιτητών, οικογένειας και προσωπικού 2023-2024

Ανατρέξτε στα ακόλουθα έγγραφα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ημερομηνίες διακοπών, τις σχολικές διακοπές και τις ημέρες πρόωρης αποδέσμευσης.