Ημερολόγια

Ημερολόγια φοιτητών, οικογένειας και προσωπικού 2022-2023

Ανατρέξτε στα ακόλουθα έγγραφα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ημερομηνίες διακοπών, τις σχολικές διακοπές και τις ημέρες πρόωρης αποδέσμευσης.

Ημερολόγια φοιτητών, οικογένειας και προσωπικού 2021-2022

Ανατρέξτε στα ακόλουθα έγγραφα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ημερομηνίες διακοπών, τις σχολικές διακοπές και τις ημέρες πρόωρης αποδέσμευσης.