Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων των Δημόσιων Σχολείων Lawrence έχει έναν νέο ιστότοπο, επισκεφθείτε https://sites.google.com/lawrence.k12.ma.us/alc/home για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματά μας. El Centro de Aprendizaje para Adultos de las Escuelas Públicas de Lawrence tiene una nueva pagina de internet, visite https://sites.google.com/lawrence.k12.ma.us/alc/home για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το nuestros programas.