Mae LPS yn cynnig ad-daliad dysgu i aelodau Cymdeithas Paraprofessionals Lawrence ar gyfer cyrsiau lefel coleg neu raddedig ar $900 ac aelodau Undeb Athrawon Lawrence tuag at gyrsiau lefel graddedig hyd at $1,250.
Ad-daliad Para
Ad-daliad Athro