Mae Cyngor Tu Voz yn rhwydwaith cydweithredol o rieni, myfyrwyr, penaethiaid, addysgwyr ac arweinwyr cymunedol sy'n partneru â'r ardal i rannu gwybodaeth, dysgu gyda'i gilydd ac oddi wrth ei gilydd, eirioli, datrys problemau, a dod â llais cyfunol i atebion sy'n gwella ein hysgolion.