Lawrence SEPAC logoDatganiad Cenhadaeth ar gyfer SEPAC Ysgolion Cyhoeddus Lawrence

Mae'r SEPAC yn ymroddedig i gefnogi addysg, a phrofiad addysgol, y plant yn System Ysgolion Cyhoeddus Lawrence.

I gyflawni'r pwrpas hwn, byddwn yn:

 1. Ymdrechu i gael perthynas waith agosach rhwng athrawon, rhieni a'r gymuned fel y gall rhieni, gweinyddwyr ac athrawon gydweithio'n ddeallus yn addysg y myfyrwyr
 2. Noddi prosiectau a digwyddiadau er budd myfyrwyr Lawrence Public Schools sy'n hyrwyddo cynhwysiant pob teulu
 3. Codi a gwario arian i wella a gwella ansawdd addysgol
 4. Cael gwybod am amcanion ysgolion lleol a materion perthnasol eraill sy'n ymwneud ag ysgolion lleol
 5. Dod â meysydd sy'n peri pryder i'r pennaeth, y cyfarwyddwr Arlwyo Arbennig, pwyllgor yr ysgol a/neu uwcharolygydd yr ysgol
 6. Cael awyrgylch cadarnhaol, cefnogol i gyfoethogi profiadau addysgol ac allgyrsiol myfyrwyr
 7. Darparu cyfleoedd i addysgu a chynnwys rhieni mewn ymdrech i wella profiadau addysgol cyffredinol y myfyrwyr
 8. Ffurfio rhaglennu ar ôl ysgol ar gyfer plant Addysg Arbennig

Ein Nodau

 • Annog rhieni i fod yn rhan o, ac eiriol dros, addysg eu plentyn a chreu partneriaeth yn seiliedig ar gyd-ddealltwriaeth rhwng rhieni a’r ardal ysgol.
 • Creu cymuned rieni gefnogol a fforwm ar gyfer casglu gwybodaeth a dysgu oddi wrth ei gilydd
 • Cyflwyno a chymryd rhan mewn rhaglenni o ddiddordeb sy'n ymwneud ag addysg arbennig a gwahaniaethau dysgu
 • Hyrwyddo dealltwriaeth o blant ag anghenion dysgu arbennig

Gwybodaeth Cyswllt

E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

 

Lawrence SEPAC Is-ddeddfau (Diwygiwyd Mehefin 2019)

 

SPEAC Meetings will be held on the 3rd Wednesday of every month (unless that falls on school vacation). The dates are below and the same Zoom Link will be used for each meeting:

 • Medi 20, 2023
 • October 11, 2023 ** 2nd Wednesday due to Election Day**
 • Tachwedd 15, 2023
 • Rhagfyr 20, 2023
 • Ionawr 17, 2023
 • February 14, 2023 **2nd Wednesday due to February Vacation**
 • Mawrth 20, 2023
 • April 10, 2023 ** 2nd Wednesday due to April Vacation**
 • Efallai y 15, 2023
 • June - TBD