Digwyddiadau Rollins

llun o fyfyrwyr a 2 oedolyn yn gwisgo siacedi gaeaf newydd

Diolch Cwmni IANS am eich anrhegion gwyliau!

Daeth myfyrwyr Rollins at ei gilydd i ddathlu'r Gemau Olympaidd Arbennig a bod yn Ysgol Bencampwr Unifed.

dyn yn eistedd mewn cadair yn dal llyfr o flaen dosbarth o blant

Croesawodd y Rollins Jeffrey Sanchez, cyn aelod o Dŷ Cynrychiolwyr Massachusetts o 2003 i 2019, i ddarllen gyda ni i ddathlu JUMPSTART DARLLENWCH AM Y COFNOD! Diolch Mr Sanchez am rannu yn ein breuddwydion.