Cwestiynau Cyffredin ar gyfer Teuluoedd o Fyfyrwyr sy'n Aros Mewn Dysgu o Bell

C. A fydd oriau ysgol yn aros yr un fath?

A. Bydd oriau diwrnod ysgol yn aros yr un fath ar gyfer pob myfyriwr, boed yn dysgu yn bersonol neu o bell: 

  • Cyn-ysgol feithrin - meithrinfa: AM 8:00am -10:30am / PM 12:00pm-2:30pm
  • Grades 1-8: 8:00am-1:30pm
  • Grades 9-12: 8:30am-2:30pm
     

C. A fydd cinio Grab 'n Go am ddim ar gael o hyd i ddysgwyr o bell?

A. Oes, gan ddefnyddio'r un ysgolion a'r un amserlen casglu dydd Mawrth a dydd Gwener. Gweler amserlen Grab 'n Go yma

C. Sut bydd profiad ysgol fy myfyriwr yn newid?

A. Bydd eich myfyriwr yn dal i Chwyddo i mewn i'r dosbarth; fodd bynnag, byddant nawr yn gweld rhai myfyrwyr yn dysgu o bell ac yn gweld myfyrwyr eraill yn dysgu o'r tu mewn i'r ystafell ddosbarth, trwy ffrwd fyw. Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd yr addysgwr yn defnyddio gwe-gamera sy'n galluogi myfyrwyr gartref i weld yr addysgwr a'r cyd-ddisgyblion, i helpu i feithrin cyfranogiad. 

C. Mae fy myfyriwr yn dysgu dros dro o'r tu allan i Lawrence. A fydd angen i mi ddod ag ef/hi yn ôl nawr?

A. Os ydych yn bwriadu cadw'ch plentyn yn anghysbell am weddill y flwyddyn, a'i fod yn mynychu ac yn cymryd rhan yn llwyddiannus yn eu dosbarthiadau, gallant barhau i ddysgu o'r tu allan i Lawrence am weddill y flwyddyn ysgol. Bydd gofyn iddynt ddychwelyd ar gyfer dysgu personol llawn ar ddechrau'r flwyddyn ysgol nesaf, neu'n gynt os ydynt yn aflwyddiannus yn eu profiad o bell.

C. Beth os byddwn yn newid ein meddwl ac eisiau newid i ddysgu personol?

A. Rydym wedi nodi bod eich ymatebion i'r arolwg yn rhwymol, sy'n ein helpu gyda chynllunio. Fodd bynnag, gwyddom fod amgylchiadau’n newid. Byddwn yn gwneud pob ymdrech i ddarparu ar gyfer cais i symud i berson yn bersonol, os yw'n well gennym. Dylai'r newid mewn ffafriaeth fod am weddill y flwyddyn. Cysylltwch â'ch ysgol yn uniongyrchol i wneud y cais hwn.

C. Pam y gofynnir i fyfyrwyr o bell sydd â mannau problemus eu dychwelyd?

A. Mae'r ardal yn newid gwerthwyr a bydd y rhai Verizon presennol yn cael eu diffodd yn ddiweddarach y gwanwyn hwn. Bydd myfyrwyr o bell sy'n dychwelyd eu man cychwyn Verizon yn derbyn man cychwyn T-Mobile i'w ddefnyddio am weddill y flwyddyn ysgol.

Dychwelyd i'r Ddewislen Cwestiynau Cyffredin