Ar hyn o bryd Cofrestru Myfyrwyr Gradd PK - 8

  • Cysylltwch â'ch ysgol i ofyn am eich cofnodion myfyrwyr.
     

Myfyrwyr sy'n Cofrestru(gol) Presennol a Blaenorol Gradd 9 - 12

Cyn-fyfyriwr Ysgol Gyhoeddus Lawrence Gradd PK - 8

Cyn-fyfyrwyr a theuluoedd sydd angen cofnodion gan Ysgolion Cyhoeddus Lawrence, llenwch un o'r ffurflenni cais isod a naill ai e-bostio at y cyswllt neu anfon eich cais ymlaen i'r Swyddfa Ganolog, 3ydd Llawr.  

  • Cais Cofnod (Sbaeneg)
  • Cyswllt Cais Cofnod:
    • Cysylltwch â Daisy Vega i ofyn am gofnodion myfyrwyr yn Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld..