celf cysyniad Adeilad Oliver

PROSIECT ADEILADU HENRY K. OLIVER

Mae Ysgol K-8 Henry K. Oliver newydd yn cael ei hadeiladu ar leoliad hen Ysgol Elfennol Oliver ac mae'n cadw rhan o'r strwythur hanesyddol presennol. Bydd cyfadeilad yr ysgol lle bydd 1,000 o fyfyrwyr yn cyfuno Ysgol Elfennol Oliver ac Ysgol Ganol Oliver o dan yr un to. Mae Dinas Lawrence wedi partneru ag Awdurdod Adeiladu Ysgolion Massachusetts, a bydd ad-daliad grant rhannol yn cael ei dderbyn ohono. Mae'r gwaith o adeiladu'r Ysgol newydd yn mynd rhagddo a rhagwelir y bydd deiliadaeth yno ar ddechrau'r flwyddyn academaidd yn hydref 2025. Mae nodweddion cynaliadwy wedi'u hymgorffori yn y prosiect hwn y disgwylir iddo gael dynodiad Arian LEED gan Gyngor Adeiladu Gwyrdd yr UD.

Gosod slab mat concrit gyda sylfaen rebar ar gyfer waliau

Mae gosod slabiau mat concrit bellach wedi'i gwblhau. Mae gosod rebar ar gyfer y waliau sylfaen a'r sylfeini lledaenu wedi dechrau ynghyd â gosod siafft elevator CMU. Mae gwaith cyfleustodau wedi dechrau ar y safle. Y cam nesaf i'r tîm yw paratoi waliau sylfaen ar gyfer arllwys concrit. 

 

Cliciwch yma i weld manylion Lawrence Oliver ar gyfer Mai 2023

 

Cliciwch yma i weld lluniau o'r awyr o'r safle adeiladu ar gyfer Mai 2023

 • Maer Brian A. DePeña, Dinas Lawrence, Cadeirydd Pwyllgor Adeiladau Ysgolion 
 • Juan P. Rodriguez, Uwcharolygydd Dros Dro Ysgolion Cyhoeddus Lawrence
 • Odanis Hernandez, Prif Swyddog Gweithredu Ysgolion Cyhoeddus Lawrence
 • Walter Callahan, Cyfarwyddwr Caffael Ysgolion Cyhoeddus Lawrence
 • Timothy Caron, Lawrence Rheolwr Ysgolion Cyhoeddus Cyfleusterau ac Offer
 • Shalimar Quiles, Prifathro, Ysgol Elfennol Henry K Oliver
 • Jessica Deimel, Pennaeth, Ysgol Ganol Henry K Oliver
 • Stephany Infante, Preswylydd ac Aelod o Gyngor Dinas Lawrence
 • Patricia Mariano, Pwyllgor Ysgol Lawrence 
 • Lesly Melendez, Cyfarwyddwr Preswyl a Gweithredol Groundwork Lawrence
 • Cynrychiolydd Frank Moran, Cynrychiolydd Preswylydd a MA Gwladol
 • [Agored], Lawrence Prif Swyddog Ariannol Ysgolion Cyhoeddus
 • [Agored], Peiriannydd Dinas Lawrence
   
 • Awdurdod Adeiladu Ysgol Massachusetts
 • Dinas Lawrence
 • Lawrence Ysgolion Cyhoeddus
 • Anser Advisory, Rheolwr Prosiect y Perchennog
 • SMMA, Dylunydd
 • Consigli Construction, Rheolwr Adeiladu