Digwyddiadau Academi Gyhoeddus Teulu Lawrence

myfyriwr yn dal gwaith celf i fyny

Dyma Liam. Roedd newydd droi'n 5 oed fis Rhagfyr diwethaf. Mae Liam yn fyfyriwr model rôl sy'n hoffi gweithio'n galed i gyflawni cyflawniadau gwych. Mae'n darllen ar lefel ail radd ac wrth ei fodd yn gwneud mathemateg pen yn llawer uwch na'i lefel gradd. Pan ddaeth at ein myfyriwr roedd Liam yn cael trafferth gyda'i sgiliau echddygol manwl. Roedd ei ysgrifennu yn briodol i'w oedran, ond roedd ei ymennydd ymhell ymlaen. Nawr mae llawysgrifen Liam yn anhygoel. Mae'n gallu ysgrifennu brawddegau.

Mae'n bendant yn un o ysgolion cyhoeddus gorau Lawrence. Mae'n anrhydedd i mi fod yr athro cyntaf i weithio gyda'r meddwl ifanc hwn. Mae natur wedi gwneud ei gwaith yn awr mae anogaeth wedi dod oddi wrthym.

myfyrwyr yn eistedd mewn cylch yn gweithio gyda'u hathro

Ar draws Ysgolion Cyhoeddus Lawrence, mae'r myfyrwyr yn ôl. Dechreuodd Pre-K a Kindergarten ychydig ar ôl y Diwrnod Llafur ac mae myfyrwyr eisoes yn y dosbarth. Yma yn LFPA rydym yn gwneud ffrindiau ac yn dysgu rheolau'r ysgol. Pob blwyddyn dda pawb!

Llun o'r plant gyda'r athro Patriots

Heddiw daeth ein disgyblion i'r ysgol yn gwisgo eu gêr Patriots

 Anrhydeddu enillydd Super Bowl LIII “New England Patriots”.