Ethel Cruz, Pennaeth
 

Michelle Michaud, Pennaeth Cynorthwyol

Mae Michelle wedi bod yn gweithio gydag Ysgolion Cyhoeddus Lawrence ers 17 mlynedd. Mae hi wedi gweithio fel Parabroffesiynol, Addysgwr Adeiladau, Athrawes Addysg Arbennig a Hwylusydd Tîm Gwerthuso cyn ei rôl fel Pennaeth Cynorthwyol. Mae Michelle hefyd wedi gweithio mewn swyddi eraill yn yr ysgolion y mae hi wedi'u gwasanaethu dros y 17 mlynedd diwethaf. Dyfarnwyd statws Addysgwr Uwch iddi a chymerodd ymlaen hyfforddi athrawon addysg arbennig, Mentora, Cydgysylltydd RTii ac roedd yn aelod o Dîm Arwain ei Hysgol. Mae Michelle yn hapus i fod yn rhan o gymuned Leahy!
 
Katelyn Stouch, Pennaeth Cynorthwyol