grŵp o fyfyrwyr a staff yn derbyn rhodd

Mae myfyrwyr a staff Leahy am anfon "Diolch" mawr i'r Clwb Rotari a Target Methuen am eu rhodd hael o hetiau a menig i gadw ein myfyrwyr yn gynnes y Gaeaf hwn. 

Daeth aelodau Clwb Rotari Sean Murphy a Ron Hil â’r gêr Gaeaf hardd, newydd hwn i ni yr wythnos diwethaf. Gwerthfawrogwn rodd mor hael!