myfyrwyr yn tynnu llun o'r ysgol newydd yn y dyfodol

Diwrnod cyffrous yn Ysgol Leahy wythnos yma. Daeth pawb a fu’n ymwneud â’r prosiect i adeiladu Ysgol Leahy newydd at ei gilydd i wneud pethau’n swyddogol gyda llofnod y Maer. Bydd myfyrwyr yn cael cyfleuster newydd o'r radd flaenaf o fewn ychydig flynyddoedd o adeiladu.

Llongyfarchiadau a gwaith da iawn!