grŵp o fyfyrwyr a staff yn derbyn rhodd

Mae myfyrwyr a staff Leahy am anfon "Diolch" mawr i'r Clwb Rotari a Target Methuen am eu rhodd hael o hetiau a menig i gadw ein myfyrwyr yn gynnes y Gaeaf hwn. 

Daeth aelodau Clwb Rotari Sean Murphy a Ron Hil â’r gêr Gaeaf hardd, newydd hwn i ni yr wythnos diwethaf. Gwerthfawrogwn rodd mor hael!

myfyrwyr a staff gyda rhoddion cotiau

Derbyniodd Ysgol Leahy gannoedd o gotiau a roddwyd gan y Clwb Rotari mewn rhodd hael ac amserol iawn. Bydd y cotiau hyn yn cadw llawer o fyfyrwyr yn gynnes yn y tywydd oer. Diolch i Glwb Rotari am yr anrheg caredig yma.

myfyrwyr yn tynnu llun o'r ysgol newydd yn y dyfodol

Diwrnod cyffrous yn Ysgol Leahy wythnos yma. Daeth pawb a fu’n ymwneud â’r prosiect i adeiladu Ysgol Leahy newydd at ei gilydd i wneud pethau’n swyddogol gyda llofnod y Maer. Bydd myfyrwyr yn cael cyfleuster newydd o'r radd flaenaf o fewn ychydig flynyddoedd o adeiladu.

Llongyfarchiadau a gwaith da iawn!