Oriau Academi Gyhoeddus Teulu Lawrence

Cyn-K (Sesiwn AM) 7:50yb - 10:35yb

Cyn-K (Sesiwn PM) 12:05pm - 2:50pm

Meithrinfa 7:50yb - 2:50yp