Digwyddiadau Lawlor

montage o fyfyrwyr ifanc yn gwneud gweithgareddau dosbarth

Yn Academi Cyflymu Ysgol Lawlor, credwn yng ngrym dysgu. Deallwn fod gan bob plentyn anrheg a’n gwaith ni yw eu helpu i ddefnyddio’r anrheg honno er mwyn iddynt lwyddo yn yr ysgol yn ogystal â bywyd. Mae ein gweinyddwyr, ein hathrawon a'n staff yn gweithio'n galed bob dydd i ddarparu amgylchedd ysgogol, datblygiadol briodol i'n myfyrwyr. Mae bod yn ddysgwyr awyddus sy'n garedig â'i gilydd yn nodwedd werthfawr yn Lawlor.

myfyrwyr a phrosiect crefft y galon

Ysgol Lawlor yn gwneud crefftau i'w rhannu gyda chyn-filwyr a diolch iddynt.

"Cyn-filwyr yw calon America"

Llun o Classroom

Dosbarth meithrin Mr. C yn y Lawlor yn dysgu pethau newydd !