Digwyddiadau Elfennol Frost

rhew ele logo

Digwyddiad Croeso i'r ysgol feithrin

Pwy: Pob myfyriwr a theulu meithrinfa newydd

Pryd: Dydd Iau, Awst 25ain 4-5pm

ble: Ysgol Frost yn 33 Stryd Hamlet

Yr hyn: Amser y tu allan ar gyfer cyflwyniadau, gweithgareddau hwyliog, a rhannu gwybodaeth ac yna mynd i mewn i'r ystafelloedd dosbarth a chwrdd â'r athrawon. Hefyd, bydd pob myfyriwr yn derbyn sach gefn am ddim a llyfr newydd.