Ffurflenni Gwasanaethau Ymgysylltiad Cymunedol, Teulu a Myfyrwyr

Mae'r ffurflen(ni) a'r ddogfen(nau) isod yn ymwneud ag ymgysylltiad teuluoedd a myfyrwyr.


Ffurflenni Rheoli Cyfleusterau

Isod mae ffurflen(ni) ar gyfer rhentu cyfleusterau ysgol.


Ffurflenni Adnoddau Dynol

Isod mae rhestr o ffurflenni meddygol, ad-dalu, budd-daliadau, a llawer o ffurflen(ni) a dogfen(ni) eraill sy'n ymwneud ag Adnoddau Dynol. 


Addysgwr Uwch / Meistr


Gwybodaeth Budd-daliadau


Cytundebau Cydfargeinio


Gwybodaeth am Iselder a Hunanladdiad


Gwybodaeth am y Rhaglen Cymorth i Weithwyr


Cylchlythyr Gweithwyr


Absenoldeb Teuluol neu Feddygol


Ffurflenni Iechyd a Deintyddol


Ffurflenni Yswiriant Bywyd


Gwybodaeth TSA


Polisïau Adnoddau Dynol


Ad-daliad Dysgu

I OFYN RHAG-GYMERADWYAETH rhaid i chi gyflwyno'r canlynol i Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. mewn Adnoddau Dynol:

  • Ffurflen cyn cymeradwyo wedi'i chwblhau wedi'i llofnodi gan eich pennaeth
  • Disgrifiad cwrs un dudalen ar wahân.
  • Unwaith y byddwch wedi'ch adolygu, byddwch yn derbyn e-bost yn cadarnhau cyn-gymeradwyaeth.
     

AR OL CWRS CWBLHAU rhaid i chi gyflwyno'r canlynol i Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. mewn Adnoddau Dynol:

  • Prawf o daliad sy'n dangos enw'r cwrs a chost y cwrs unigol. (Bydd y wybodaeth hon gan swyddfa bwrsar)
  • Trawsgrifiadau answyddogol sy'n dangos eich enw ac enw'r ysgol (dim ond trawsgrifiadau a dderbynnir) 
     

* RHAGLEN PRPIL – Gweler y ffurflen am gyfarwyddiadau (Angen Cymeradwyaeth ymlaen llaw)

Ffurflenni Ad-dalu

Llwybr i Drwydded

 


Ffurflenni Canolfan Gynhyrchu

Isod mae'r ffurflen fewnol i osod cais argraffu gan ddefnyddio Canolfan Gynhyrchu LPS ar gyfer dogfennau mawr a mwy o amrywiaeth o brintiau ar hap.


Ffurflenni Diogelwch Ysgol

Isod mae ffurflen(ni) yn ymwneud â Diogelwch Ysgol.


Ffurflenni Gwasanaethau Trafnidiaeth

Isod mae ffurflen(ni) yn ymwneud â Gwasanaethau Trafnidiaeth. 


Top