Sylwch, mae Ysgolion Cyhoeddus Lawrence yn paratoi ar gyfer argyfyngau tywydd. Mewn ymdrech i ddiogelu ein myfyrwyr a’n staff, bydd LPS yn gweithredu dau bolisi newydd sy’n ymwneud â’r tywydd:
 
  • 2-Awr Oedi Cyn Agor i Fyfyrwyr
  • Diswyddo'n Gynnar i Fyfyrwyr
 
Os bydd yr Uwcharolygydd yn gweithredu’r naill neu’r llall o’r polisïau hyn, bydd staff a myfyrwyr yn cael eu hysbysu gan:
allfeydd cyfryngau lleol (teledu a radio), neges Connect Ed i'ch cartref, a gwefan LPS.
 
 
Gwiriwch eich ysgolion isod:
Sylwch, mae Ysgolion Cyhoeddus Lawrence yn paratoi ar gyfer argyfyngau tywydd. Mewn ymdrech i ddiogelu ein myfyrwyr a’n staff, bydd LPS yn gweithredu dau bolisi newydd sy’n ymwneud â’r tywydd:
 
  • 2-Awr Oedi Cyn Agor i Fyfyrwyr
  • Diswyddo'n Gynnar i Fyfyrwyr
 
Os bydd yr Uwcharolygydd yn gweithredu’r naill neu’r llall o’r polisïau hyn, bydd staff a myfyrwyr yn cael eu hysbysu gan:
allfeydd cyfryngau lleol (teledu a radio), neges Connect Ed i'ch cartref, a gwefan LPS.
 
 
Gwiriwch eich ysgolion isod: