Gweler Dogfen Protocolau Staff Covid HR Wedi'i Diweddaru 8-1-22

 

 • Os oes gennych profi'n bositif, Gweler Protocol A – dyma eich unig brotocol cymwys
 • Os ydych wedi bod cael ei nodi fel cyswllt agos, Gweler Protocol B yn gyntaf, yna symud i Protocol C os/pan yn symptomatig
 • Os oes gennych Symptomau covid, Gweler Protocol C

Protocol A – Ar gyfer unigolion sydd profi'n bositif ar gyfer COVID-19

Hysbyswch yr Adran AD yn Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. eich bod wedi profi’n bositif ac yn cynnwys atebion i’r cwestiynau isod yn eich e-bost:

 1. Beth oedd y dyddiad diwethaf i chi fod yn yr adeilad? (Rhowch enw'r adeilad os gwelwch yn dda)
 2. Pa ddyddiad wnaethoch chi brofi'n bositif am COVID?
 3. Os ydych yn symptomatig ar ba ddyddiad y dechreuodd eich symptomau?
   

Rhaid i weithwyr wneud y canlynol:

 • Logio cais amser i ffwrdd i ESS. (Gallai ddefnyddio unrhyw amser sâl, personol neu wyliau/heblaw am waith sydd ar gael - Nodyn “Covid Related” yn y blwch sylwadau.) 
 • Ynyswch am 5 diwrnod o ddyddiad cychwyn y symptomau neu ddyddiad y prawf positif os yw'n asymptomatig. 
 • Aros am gyfarwyddiadau pellach gan y Tîm Covid ynghylch y dyddiad dychwelyd i'r gwaith. 
 • Yn dilyn y cyfnod ynysu 5 diwrnod, rhaid i unigolion guddio am 5 diwrnod ychwanegol pan fyddant o gwmpas eraill. 
 • Do NI dychwelyd i'r gwaith oni bai eich bod yn derbyn e-bost dilynol gan y Tîm Covid ynghylch eich dyddiad dychwelyd i'r gwaith.
   

Gellir e-bostio cwestiynau sy'n ymwneud â phrotocolau dychwelyd i'r gwaith COVID Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld..


Protocol B – Cau Cysylltiadau:

Asymptomatig GALL gweithwyr a nodir fel cyswllt agos ddychwelyd i'r ysgol heb gwarantîn. Dylai'r rhai sy'n gallu masgio tan ddiwrnod 10. Argymhellir prawf ar ddiwrnodau 2 a 5, ond nid oes ei angen. Os UNRHYW symptomau'n datblygu ewch i Brotocol C nawr.


Protocol C – O blaid POB unigolion sydd yn symptomatig ar gyfer COVID-19

Hyd: Yn dibynnu ar ddatrys symptomau
Dychwelyd i'r Ysgol: Gall unigolion ddychwelyd i’r ysgol ar ôl iddynt:

 • Wedi derbyn canlyniad prawf COVID negyddol ar gyfer COVID-19. Nodyn: Cyn belled nad yw'r unigolyn yn gyswllt agos, os bydd gweithiwr meddygol proffesiynol yn gwneud diagnosis amgen ar gyfer symptomau tebyg i COVID-19, gall yr unigolyn ddefnyddio'r argymhelliad hwn (ee, ar gyfer ffliw neu pharyngitis strep) yn lle prawf.
 • Cael gwelliant mewn symptomau
 • Wedi bod heb dwymyn am o leiaf 24 awr heb ddefnyddio meddyginiaethau lleihau twymyn.
 • Gwisgwch fwgwd nes bod y symptomau wedi gwella.

 

Rhaid i weithwyr wneud y canlynol:

 • Mewngofnodwch unrhyw gais amser i ffwrdd i ESS. (Gallai ddefnyddio unrhyw amser sydd ar gael, yn sâl, yn bersonol neu’n ystod gwyliau/nad yw’n amser gwaith - Sylwch “Covid Related” yn y blwch sylwadau.)  
 • Cysylltwch â darparwr gofal iechyd os yn berthnasol.

 • Derbyn prawf COVID negyddol OR diagnosis amgen meddyg ar gyfer symptomau.
   

E-bost cwestiynau yn ymwneud â phrotocolau dychwelyd i'r gwaith COVID Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld..

 

Yn ôl i frig y Ddewislen Cwestiynau Cyffredin