Oriau Ysgol Breen

Cyn-K (Sesiwn AM) 7:50 yb - 10:35 yb

Cyn-K (Sesiwn PM) 12:05yp - 2:50yp

Meithrinfa 7:50yb - 2:50yp