Digwyddiadau Breen

lluniau o ddrysau gydag addurniadau gwyliau

Roedd gan Ysgol Breen gystadleuaeth addurno Drws Gwyliau.

Yn y llun yma mae drws Nyrs Mary, Pre K mittens,

Ms Reigner y maent yn ei alw'n geirw a Ms. Hannon K drws hunlun.

myfyrwyr ac athro yn y dosbarth

Llongyfarchiadau i Ddosbarth Kindergarten Ms Eason, enillwyr ein Cystadleuaeth Drws Gwyliau! Gwaith gwych a Gwyliau Hapus i'n teuluoedd bendigedig!

mae'r geiriau Byddwch Garedig wedi'u sillafu ar ffens

Heddiw, dathlodd holl Kindergartners Ysgol John Breen Ddiwrnod Caredigrwydd y Byd!

myfyrwyr yn eistedd ar y llawr

Darllenodd Heidi Delucia Nigel a'r Lleuad i'w dosbarth meithrinfa Breen ar gyfer Diwrnod Darllen ar Draws America.

staff ysgol a myfyrwyr mewn gwisg

Aeth myfyrwyr a staff i'r hwyl o wisgo lan dros y Calan Gaeaf hwn yn Ysgol Breen.