Digwyddiadau Breen

plentyn yn gwisgo het grefftus

Fel rhan o March Madness bob dydd Llun rydym yn gwneud rhywbeth gwahanol heddiw yw diwrnod het wirion.

myfyrwyr ac athrawon yn dal baner sy'n darllen "Happy St. Patrick's Day"

Dechreuodd myfyrwyr a staff Breen Ddydd Gŵyl Padrig gyda'r Adduned Teyrngarwch.

lluniau o ddrysau gydag addurniadau gwyliau

Roedd gan Ysgol Breen gystadleuaeth addurno Drws Gwyliau.

Yn y llun yma mae drws Nyrs Mary, Pre K mittens,

Ms Reigner y maent yn ei alw'n geirw a Ms. Hannon K drws hunlun.

myfyrwyr ac athro yn y dosbarth

Llongyfarchiadau i Ddosbarth Kindergarten Ms Eason, enillwyr ein Cystadleuaeth Drws Gwyliau! Gwaith gwych a Gwyliau Hapus i'n teuluoedd bendigedig!

mae'r geiriau Byddwch Garedig wedi'u sillafu ar ffens

Heddiw, dathlodd holl Kindergartners Ysgol John Breen Ddiwrnod Caredigrwydd y Byd!