myfyrwyr yn gweithio gyda robotiaid

Cymerodd myfyrwyr Ysgol Ganol Arlington ran yn rhaglen Merrimack STEM Pathways for Youth yn eu sesiynau "Bootcamp" ym mis Medi. Bu myfyrwyr yn gweithio ar brosiectau yn seiliedig ar brosiectau ac yn canolbwyntio ar yrfa gyda chyfadran STEM Merrimack. Buont yn archwilio pynciau yn amrywio o seryddiaeth, bioleg a hyd yn oed roboteg!