Offer Hygyrchedd

Ym 1998, diwygiodd y Gyngres Ddeddf Adsefydlu 1973 i'w gwneud yn ofynnol i asiantaethau Ffederal wneud eu technoleg electronig a gwybodaeth (EIT) yn hygyrch i bobl ag anableddau. Mae'r gyfraith (29 USC § 794 (d)) yn berthnasol i bob asiantaeth Ffederal pan fyddant yn datblygu, caffael, cynnal, neu ddefnyddio technoleg electronig a gwybodaeth. Dan Adran 508, rhaid i asiantaethau roi mynediad i weithwyr anabl ac aelodau'r cyhoedd at wybodaeth sy'n debyg i'r mynediad sydd ar gael i eraill. Bwriad y broses gwyno ganlynol yw darparu ar gyfer datrys cwynion am y wefan sy'n ymwneud â gwahaniaethu neu fynediad ar sail anabledd yn brydlon ac yn deg.

Logo Ysgolion Cyhoeddus Lawrence

Swyddfa Ganolog

237 Essex Street, Lawrence, MA 01840
Rhif Ffôn 978-975-5900 Ffacs 978-722-8544

         

Canolfan Adnoddau Teulu

237 Stryd Essex. 4th Llawr, Lawrence, MA 01840
Rhif Ffôn 978-975-5900 Ffacs 978-722-8551