LPS Newyddion a Digwyddiadau

LPS fideos

Mae myfyrwyr Ysgol Uwchradd Lawrence yn cael cyfle i gymryd dosbarthiadau coleg.

Cyhoeddiad gwasanaeth cyhoeddus i fyfyrwyr o Adran Heddlu Lawrence (fersiwn Sbaeneg).

Mae LHS Theatre yn cyflwyno fersiwn gerddorol o The Addams Family.

Byddwch yn ofalus gyda dieithriaid. Neges diogelwch gan Adran Heddlu Lawrence.

Dyma gyfarfod Medi 14, 2022 o Gynghrair Addysg Lawrence (LAE), bwrdd derbynnydd y wladwriaeth ar gyfer Ysgolion Cyhoeddus Lawrence.

Perfformiodd myfyrwyr ganeuon o MOANA ar gyfer dychweliad athrawon a staff ar gyfer y flwyddyn ysgol newydd.

Ar y gorwel Nesaf

5 Hydref
Cyfarfod Medi Cyngor Ymgynghorol Rhieni sy'n Dysgu Saesneg
dyddiad 5ed o Hydref 2022, dydd Mercher 06: 00PM - 07: 30PM

digwyddiad calendr