Tu Voz Council és una xarxa col·laborativa de pares, estudiants, directors, educadors i líders de la comunitat que s'associen amb el districte per compartir informació, aprendre amb i entre ells, defensar, resoldre problemes i aportar una veu col·lectiva a solucions que millorin les nostres escoles.