Gabinet Assessor d'Educació Especial

A mesura que avancem a la següent fase de la nostra nova Oficina de Serveis de Suport a l'Estudiant, els membres del districte escolar local i els líders dels pares han estat convidats a formar part d'un gabinet de defensa d'educació especial. Anteriorment, el districte de l'escola pública de Lawrence va crear un comitè directiu per tenir en compte les necessitats dels estudiants en transició a majors oportunitats d'inclusió. Aquest comitè va fer un treball excel·lent i va ajudar a llançar models sostinguts i creixents d'excel·lència del programa per als estudiants amb autisme. A mesura que continuem considerant la nostra visió més àmplia d'oportunitats inclusives, ens agradaria establir un gabinet de defensa que ens ajudi a guiar la millora contínua i la comunicació a la comunitat en general. El gabinet espera compartir una definició de treball desenvolupada recentment per a la inclusió per a les escoles públiques de Lawrence.

Dilluns 9 de desembre es va celebrar la primera reunió del recentment creat Consell Assessor d'Educació Especial.

Com a part de l'Agenda Inicial del Gabinet Assessor d'Educació Especial, les Escoles Públiques de Lawrence han desenvolupat una definició per a la inclusió dels alumnes a les nostres escoles.