• L'alcalde Brian A. DePeña, la ciutat de Lawrence, president del comitè de construcció escolar 
 • Juan P. Rodriguez, superintendent interí d'escoles públiques de Lawrence
 • Odanis Hernandez, director d'operacions de les escoles públiques de Lawrence
 • Walter Callahan, director de contractació de les escoles públiques de Lawrence
 • Timothy Caron, gerent d'instal·lacions i planta de les escoles públiques de Lawrence
 • Shalimar Quiles, directora, Henry K Oliver Elementary School
 • Jessica Deimel, directora, Henry K Oliver Middle School
 • Stephany Infante, resident i membre de l'Ajuntament de Lawrence
 • Patricia Mariano, Comitè Escolar de Lawrence 
 • Representant Frank Moran, resident i representant estatal de MA
 • Ariel Pérez, director financer de les escoles públiques de Lawrence
   
 • Autoritat d'Edificació Escolar de Massachusetts
 • Ciutat de Llorenç
 • Escoles públiques de Lawrence
 • Anser Advisory, responsable de projectes del propietari
 • SMMA, dissenyador
 • Consigli Construcció, Director d'Obra