Formularis

Formularis de finances i pressupostos

Si us plau, utilitzeu els documents i formularis sobre finances i pressupost, sistema Munis i fulls de temps.

Fulls de temps

Formularis

MUNIS


Formularis de serveis de participació de la comunitat, la família i l'estudiant

Els formularis i els documents següents estan relacionats amb la participació de la família i l'estudiant.


Formularis de gestió d'instal·lacions

A continuació es mostren els formularis per al lloguer d'instal·lacions escolars.


Formularis de Recursos Humans

A continuació es mostra una llista de formularis mèdics, de reemborsament, de beneficis i molts altres formularis i documents relacionats amb els recursos humans. 

Avançat / Màster Educador

Informació de beneficis

Convenis col·lectius

Informació sobre depressió i suïcidi
 
 
Informació del programa d'assistència als empleats
 

Butlletí de l'empleat

Formularis de salut i dental

Formularis d'assegurança de vida

Informació TSA

Polítiques de Recursos Humans

Formulari de reemborsament

Camí cap a la llicència

 


Formularis del centre de producció

A continuació es mostra el formulari intern per fer una sol·licitud d'impressió mitjançant LPS Production Center per a documents grans i impressions d'assortiment més aleatori.


Formularis de seguretat escolar

A continuació es mostren els formularis relacionats amb la seguretat escolar.


Top