Eines d’accessibilitat

El Comitè Escolar de Lawrence dóna suport als hàbits alimentaris saludables durant tota la vida i l'activitat física positiva per a tots els estudiants i el personal de les escoles públiques de Lawrence. El Comitè Escolar es compromet a abordar les creixents taxes de conseqüències per a la salut relacionades amb la dieta entre aquests grups, assegurant que les escoles públiques de Lawrence adoptin un enfocament integral per revisar i incorporar els canvis en les polítiques, el currículum i els procediments operatius per promoure estils de vida saludables i pràctiques nutricionals adequades per tots els alumnes. En fer-ho, les escoles públiques de Lawrence reconeixen la important relació entre el benestar i l'èxit acadèmic. Utilitzant la Secció 204 de la Llei Pública 111-296: Llei de nutrició infantil i reautorització WIC i les recomanacions del Departament d'Educació de Massachusetts, l'enfocament següent guiarà els nostres esforços.

Logotip de les escoles públiques de Lawrence

Oficina Central

237 Essex Street, Lawrence, MA 01840
Telèfon 978-975-5900 fax 978-722-8544

         

Centre de recursos per a famílies

237 Essex Street. 4th Floor, Lawrence, MA 01840
Telèfon 978-975-5900 fax 978-722-8551