Eines d’accessibilitat

El 1998, el Congrés va modificar la Llei de Rehabilitació de 1973 per exigir a les agències federals que fessin la seva tecnologia electrònica i de la informació (EIT) accessible a les persones amb discapacitat. La llei (29 USC § 794 (d)) s'aplica a totes les agències federals quan desenvolupen, adquireixen, mantenen o utilitzen tecnologia electrònica i de la informació. Sota Secció 508, les agències han de donar als empleats amb discapacitat i als membres del públic accés a informació comparable a l'accés disponible per a altres persones. El següent procés de reclamació té com a finalitat la resolució ràpida i equitativa de les queixes relacionades amb el lloc web que impliquin discriminació o accés per motius de discapacitat.

Logotip de les escoles públiques de Lawrence

Oficina Central

237 Essex Street, Lawrence, MA 01840
Telèfon 978-975-5900 fax 978-722-8544

         

Centre de recursos per a famílies

237 Essex Street. 4th Floor, Lawrence, MA 01840
Telèfon 978-975-5900 fax 978-722-8551