Tu Voz Council е мрежа за сътрудничество от родители, ученици, директори, преподаватели и лидери на общността, които си партнират с дистрикта, за да споделят информация, да се учат един от друг, да се застъпват, да решават проблеми и да дават колективен глас за решения, които подобряват нашите училища.