Tarbox събития

събрание с хора, държащи знаци с букви, които изписват тигър

В петък, 30 септември, Tarbox имаше първото събрание на TIGER за месеца. Цялото училище се събра във физкултурния салон, за да разбере кои са 15-те тигъра. Тигърът на месеца трябва да демонстрира работа в екип, почтеност, цели, емпатия и отговорност. ТИГЪР, който се изписва ТИГЪР! Нямаме търпение за следващия месец!

учители, седнали на масата

Учителите в Tarbox работят усилено, за да се подготвят за своите ученици следващата седмица. Те участваха в предизвикателство за изграждане на екип тази сутрин. Нямаме търпение да видим всички наши ученици!

tarbox знак

Добре дошли обратно Tarbox семейства! Ние работихме усилено, за да се подготвим за пристигането ви обратно в училище. Моля, заповядайте в училище Tarbox в петък, 26 август от 1:00 до 2:30. Ще можете да се запознаете с новия си учител и да видите вашата класна стая! Очакваме с нетърпение да ви видим всички! 

Моля, обърнете внимание на промените в часовете за новата учебна година, 7:50-2:50.