Консултативен кабинет по специално образование

Докато преминаваме към следващата фаза на нашия нов Офис за услуги за подпомагане на учениците, членовете на местния училищен район, както и родителските лидери бяха поканени да служат в Кабинет за застъпничество за специално образование. Преди това районът на държавното училище "Лорънс" създаде управителен комитет, за да разгледа нуждите на учениците, преминаващи към увеличени възможности за включване. Тази комисия свърши отлична работа и помогна за стартирането на устойчиви и развиващи се модели на отлични програми за ученици с аутизъм. Докато продължаваме да обмисляме нашата по-широка визия за приобщаващи възможности, бихме искали да създадем Кабинет за застъпничество, който да ни помогне да ръководим непрекъснатото подобряване и комуникация с по-голямата общност. Кабинетът очаква с нетърпение да сподели наскоро разработена работна дефиниция за приобщаване за държавните училища Лорънс.

Първото заседание на новосъздадения Консултативен съвет по специално образование се проведе в понеделник, 9 декември.

Като част от първоначалния дневен ред за консултативния кабинет по специално образование, държавните училища Лорънс разработиха определение за включване на ученици в нашите училища.