Всяка година Департаментът за начално и средно образование в Масачузетс издава отчетна карта за всяко училище и област в щата. Точно както отчетът на ученика показва как се справят в различните класове, училищните и дистриктните картони са предназначени да покажат на родителите и членовете на общността как се справят едно училище или район в различни области. Докладните карти подчертават силните страни на училище или област, както и всички предизвикателства, които трябва да бъдат адресирани, за да се гарантира, че нуждите на всички ученици са удовлетворени.

Масачузетс вижда семействата и общността като важни партньори в успеха на училището и работи, за да се увери, че картите са проектирани като лесни за използване инструменти, които предоставят значима информация.

Ако имате някакви въпроси относно годишната училищна карта или как можете да я използвате, за да помогнете на детето си да стане по-силно академично, моля, свържете се с училището на детето си. Директорът и служителите на училището ще се радват да ви помогнат.