Сграда Лоулър

Центърът за ранно детство James I. Lawlor е построен през 1931 г. и има само ученици от детска градина. В него се обучават около 200 студенти и 30 служители. The Lawlor School се стреми да гарантира, че всички ученици от детската градина, които посещават цялата учебна година, ще придобият необходимите умения и знания, за да се подготвят за влизане в първи клас.