Кадетски тренировъчен екип на JROTC

Кадети от тренировъчния екип на батальона Lancer на JROTC участваха в годишната церемония на POW-MIA в отдела на шерифа.