2023-2024 г. Календари на студенти, семейства и служители

Моля, направете справка със следните документи за допълнителна информация относно ваканционни дати, училищни ваканции и дни за ранно освобождаване.