Практикувайте тези важни съвети за безопасност, когато учениците започнат да се връщат в училище.