Инструменти за достъпност

През 1998 г. Конгресът измени Закона за рехабилитация от 1973 г., за да изиска от федералните агенции да направят своите електронни и информационни технологии (EIT) достъпни за хора с увреждания. Законът (29 USC § 794 (d)) се прилага за всички федерални агенции, когато разработват, доставят, поддържат или използват електронни и информационни технологии. Под Раздел 508, агенциите трябва да осигурят на служители с увреждания и членове на обществото достъп до информация, сравним с достъпа, достъпен за другите. Следният процес на оплакване има за цел да осигури бързо и справедливо разрешаване на оплаквания относно уебсайта, включващи дискриминация или достъп на базата на увреждане.

Лого на държавните училища Лорънс

Централен офис

237 Essex Street, Lawrence, MA 01840
Телефон 978-975-5900 факс 978-722-8544

         

Семеен ресурсен център

237 Essex Street. 4th Етаж, Лорънс, Масачузетс 01840
Телефон 978-975-5900 факс 978-722-8551