Tu Voz Şurası məlumat paylaşmaq, bir-birindən öyrənmək, müdafiə etmək, problemləri həll etmək və məktəblərimizi təkmilləşdirən həll yollarına kollektiv səs gətirmək üçün rayonla əməkdaşlıq edən valideynlər, tələbələr, direktorlar, müəllimlər və icma liderlərinin birgə şəbəkəsidir.