Tələbələrə Dəstək Xidmətləri Ofisi bütün uşaqların akademik, sosial və emosional cəhətdən inkişaf etməsi üçün lazım olan dəstəyi təmin edir. Proqramımız tələbələrin sağlamlığına və sağlamlığına dəstək, inklüziv təcrübələr, sosial-emosional öyrənmə və əlilliyi olan tələbələr üçün dəstəyə yönəlib. Tələbələrə Dəstək Xidmətləri Ofisinin həyati missiyası müxtəlif, ədalətli, inklüziv və mənsubiyyət təcrübəsinin ailələrə və onların uşaqlarına necə dəstək verdiyimizi formalaşdırdığına inanaraq fəaliyyət göstərməsini təmin etməkdir.