Aşağı Məktəb Akademiyası Saatları

8:00 - 2:50

Telefon 9 cu sinif

Sabit xətt (978) 946-0710

faks (978) 722-8526

Telefon 10 cu sinif

Sabit xətt (978) 946-0735

faks (978) 722-8502

ünvan

70-71 Şimali Parish Yolu

Lawrence, MA 01843

YouTube: Lawrence Liseyi Kampusu