2023-2024 Tələbə, Ailə və İşçi Təqvimləri

Tətil tarixləri, məktəb tətilləri və erkən buraxılış günləri ilə bağlı əlavə məlumat üçün aşağıdakı sənədlərə müraciət edin.